Thông báo mở tuyến đường bộ Việt Trung

Modifi date 21/09/2017

Bắc Kỳ là doanh nghiệp vận tải hàng hóa duy nhất được Bộ Giao thông vận tải và Cục đường bộ Việt Nam cấp giấy phép vận tải hàng hóa ra vào Việt Nam – Trung Quốc. Theo đó, xe của Bắc Kỳ được phép di chuyển vào sâu trong nội địa Trung Quốc mà không cần chuyển  tải tại biên giới, cụ thể là đến 2 tỉnh Nam Ninh và Thẩm Quyến

 

 

abc

Ảnh: "Giấy phép G" cho phép chạy thẳng vào nội địa Trung Quốc.

 

Để có thể hỗ trợ khách hàng tuyến Trung Quốc một cách tốt nhất, Công ty CP đầu tư Bắc Kỳ cũng đã mở thêm văn phòng chi nhánh tại Thâm Quyến. Nhờ vậy, mọi thông tin của khách hàng tại hai đầu Việt Nam - Trung Quốc luôn luôn được cập nhật nhanh chóng.

 

    Ảnh: Văn phòng chi nhánh Thâm Quyến.

    More

    • Chưa Add đoạn HTML vào