ICD Tiên Sơn tiếp nhận xe Trung Quốc

Modifi date 21/09/2017

Ngày 12 tháng 06 năm 2013, chuyến xe Trung Quốc đầu tiên đã được chạy thẳng vào Việt Nam. ICD Tiên Sơn chính thức trở thành điểm trung chuyển, bãi đậu xe duy nhất cho xe đầu kéo container Trung Quốc. 

 

 

More