Hội nghị Bộ Trưởng GTVT Việt Nam - Lào - Thái Lan và ký biên bản ghi nhớ giữa chính phủ ba nước

Modifi date 21/09/2017

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng vui mừng về hợp tác GTVT giữa ba nước đã đạt được những thành tựu nhất định thông qua hợp tác đa phương trong khuôn khổ ASEAN, GMS và song phương như Hiệp định vận tải đường bộ, hàng không… Tuy nhiên, việc triển khai các Hiệp định vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, bất cập; chính vì vậy Bộ trưởng Đinh La Thăng hy vọng rằng, Hội nghị Bộ trưởng GTVT ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan sẽ giải quyết những bất cập, hạn chế, tăng cường thúc đẩy kết nối GTVT giữa ba nước.

Bộ trưởng Đinh La Thăng vui mừng và nhấn mạnh: “Chính ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan là các bên khởi xướng và ký kết đầu tiên của Hiệp định GMS-CBTA. Chúng ta cũng là các nước tiên phong trong việc thực hiện Hiệp định này và hôm nay Hội nghị của chúng ta cũng là Hội nghị Bộ trưởng đầu tiên để bàn về phát triển vận tải đường bộ giữa ba nước. Các sự kiện này là những minh chứng sống động cho quyết tâm của Chính phủ Việt Nam, Lào và Thái Lan trong thúc đẩy hợp tác giao thông vận tải giữa ba nước”.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Đinh La Thăng, Bộ trưởng Sommad Pholsena và Bộ trưởng Chadchart Sittipunt đã thảo luận và thống nhất: các nước sẽ sớm hoàn thành thủ tục nội bộ để ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan về việc bổ sung Quốc lộ 8 và Quốc lộ 12 trên lãnh thổ Việt Nam và Lào vào Nghị định thư số 1 của Hiệp định GMS-CBTA.

Các tuyến đường nêu trên được mở cho vận tải qua lại biên giới sẽ rút ngắn thời gian và chi phí vận chuyển, thu hút hàng hóa quá cảnh từ Đông Bắc Thái Lan và miền Trung Lào đến cảng Vũng Áng và cảng Hòn La trên lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt là hàng hóa vận chuyển đến khu vực Đông Bắc Á, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của khu vực có tuyến đường chạy qua.

Tại hội nghị, Bộ trưởng GTVT ba nước Việt Nam, Lào và Thái Lan cũng thống nhất Kế hoạch hành động nhằm thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan về vận tải du lịch bằng đường bộ. Kế hoạch hành động đưa ra những hoạt động cụ thể như thành lập các Tiểu ban về Giao thông, Du lịch, Xuất nhập cảnh và Hải quan để hỗ trợ cho Ủy ban hỗn hợp thực hiện Thỏa thuận và một số các hoạt động khác với các mốc thời gian cụ thể. Thỏa thuận được thực hiện sẽ góp phần thúc đẩy du lịch bằng đường bộ, cũng như tăng cường thương mại, đầu tư giữa ba nước.

Kết thúc hội nghị, Bộ trưởng GTVT thay mặt Chính phủ ba nước Việt Nam - Lào - Thái Lan đã ký Bản sửa đổi Bản ghi nhớ về việc thực hiện bước đầu Hiệp định tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mêkông mở rộng trên Hành lang kinh tế Đông - Tây giữa Chính phủ Việt Nam, Lào và Thái Lan.

Bản ghi nhớ khi được triển khai sẽ mở rộng phạm vi hoạt động cho phương tiện của các Bên ký kết từ tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây đến các thành phố lớn Hà Nội và Hải Phòng trên lãnh thổ Việt Nam, Viên Chăn trên lãnh thổ Lào và Băng Cốc, Leam Chabang trên lãnh thổ Thái Lan.

Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng GTVT Việt Nam - Lào - Thái Lan

More

  • Chưa Add đoạn HTML vào